Rasmussen Analys


Vi hjälper din organisation att generera avgörande insikter och ta fram relevant kunskap som ni kan använda för att stärka er affär eller etablera kunskapsledarskap inom ett område. Rasmussen Analys erbjuder skräddarsydda kvantitativa och kvalitativa undersökningar, kunskapsbaserade förändringsprojekt, omvärlds- och målgruppsanalyser, föreläsningar och workshops. Med undersökningar, omvärldsbevakning och framtidsanalys undviker du som företag och arbetsgivare att överraskas av nya och till synes plötsliga förändringar i omvärlden och kan istället i god tid identifiera nya möjligheter och potentiella hot. Läs mer om våra tjänster här!

Föreläsningar


Letar du efter en inspirerande och framtidsorienterad föreläsare som genererar aha-upplevelser och nya insikter? Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, föreläsare, moderator, författare och VD för Rasmussen Analys. Hon föreläser årligen för tusentals chefer, ledare och medarbetare om bland annat trenderna som omformar framtidens arbetsmarknad, hur vi blir attraktiva arbetsgivare för framtidens medarbetare, den unga generationens värderingar och livsstilar samt redskapen för ett hållbart självledarskap. År 2019 utsågs Sofia till en av Veckans Affärers 101 supertalanger, under kategorin Samhällsbyggare. Hon är nominerad till MySpeaker of the Year 2022. År 2018 ingick hon i listan över de tio mest anlitade kvinnliga föreläsarna under året, av Kvinnliga Talare. Som konsult hjälper hon företag och organisationer att framtidssäkra verksamheten och trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen.  Läs mer om våra föreläsningar här!Nyheter

Sara Engström

Prenumerera på Nyhetsbrev!