Ungdomsfokus

Sveriges viktigaste undersökning av ungas värderingar och livsstilar

Dagens unga är framtidens beslutsfattare, medarbetare, ledare, medborgare och konsumenter. Det är en generation som är uppkopplad och van vid att få omedelbar återkoppling på prestationer. En grupp som ställer nya krav på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de längtar efter gemenskap, hållbarhet, meningsfullhet, balans i livet och ett psykiskt välmående. Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare och vilket är drömjobbet? Hur ser ett attraktivt ledarskap ut enligt unga och vilka samhällsfrågor engagerar dem mest? Vilka är de största förebilderna och hur ser unga egentligen på livet på sociala medier?  

Ungdomsfokus är en årligen återkommande kvantitativ undersökning om 15-29 åringars livsstilar, värderingar, drömmar och åsikter. Den senaste undersökningen genomfördes av Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Tidigare års undersökningar har genomförts i samarbete med Nyheter24-gruppen och Swedish Education Group. Hittills (2015 – 2023) har sammanlagt över 15 000 personer svarat på undersökningarna. 

Studien har uppmärksammats av bland andra Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4 Nyhetsmorgon, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och UR och den är en rik kunskapskälla för många företag, organisationer, ledare och beslutsfattare som kontinuerligt vill fördjupa sin förståelse av omvärlden, samtiden och framtiden.

.
.

.