Vårens webinarium

Nu finns chansen att ta del av Sofia Rasmussens mest populära föreläsning som webinarium!

Under de senaste veckorna har många av oss fått erfara hur tryggheten ryckts ifrån oss. Kristider innebär ofta smärtsamma förluster men även att vi får nya, avgörande insikter. Det är nu extra viktigt att lyfta blicken och skapa framtidsberedskap på riktigt.

Därför erbjuder vi en onlineföreläsning som riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning, ledarskap, HR, Employer Branding, rekrytering och till dig som är intresserad av att skapa ett strategiskt försprång gentemot dina konkurrenter på framtidens arbetsmarknad. Under våren har du möjlighet att vid två tillfällen ta del av och avgörande insikter för att din organisation ska bli en attraktiv arbetsgivare för framtidens talanger.

”Så blir vi attraktiva arbetsgivare för framtidens talanger”

Beskrivning av innehållet:

AI, hållbarhet, krisberedskap, gig-ekonomi, gränslöshet och självledarskap. De är några av trenderna som omformar arbetsmarknaden. Och in träder en ung generation som är snabbrörlig, uppkopplad och van vid att få omedelbar återkoppling på prestationer. En grupp som ställer nya krav på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de längtar efter gemenskap, meningsfullhet, balans i livet och ett psykiskt välmående. Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare? Hur ser morgondagens ledarskap ut? Vad innebär professionell utveckling för framtidens medarbetare? Och vad betyder det här för vår förmåga att som organisation trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen?

Sofia Rasmussen bygger sin presentation på både globala och svenska värderingsstudier samt resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015-2019) i vilka över 11 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv. Alla som deltar i webinariet får den digitala rapporten Ungdomsfokus 2019 skickad till sig i efterhand.

Du får under webinariet ta del av:

  • De viktigaste omvärldstrenderna som omformar vårt samhälle och vårt arbetsliv idag
  • Framtidens medarbetare och vad de vill ha ut av livet
  • Hur drömjobbet och drömarbetsgivaren ser ut enligt den unga generationen
  • De åtta viktigaste nycklarna för dig som vill attrahera framtidens talanger!

Datum: 15 maj

Tid: 10.00-11.00

Föreläsare: Sofia Rasmussen

Kostnad: 495 SEK, exklusive moms.

BOKA DIN PLATS PÅ WEBINARIET DEN 15 MAJ!