Förstå din omvärld och framtidssäkra verksamheten!

Genom skräddarsydda undersökningar, omvärlds- och framtidsanalys hjälper vi företag och organisationer att framtidssäkra sin verksamhet och trygga sin långsiktiga kompetensförsörjning.

Vad vi hjälper dig med!

Sofia Rasmussen har genomfört hundratals uppdrag för kunder inom både offentlig och privat sektor som alla på ett eller annat sätt syftat till att framtidssäkra verksamheten. Rasmussen Analys hjälper till med:

 • Skräddarsydda undersökningar och omvärldsanalyser
 • Kunskapsbaserade förändringsprojekt
 • Workshop-serier och föreläsningar

KONTAKTA OSS MED DIN FÖRFRÅGAN!

Skräddarsydda undersökningar

Behöver du hjälp med att förstå en viss målgrupps beteenden, drivkrafter eller värderingar? Vill du få koll på omvärldstrenderna som har bäring på din verksamhets framtid? Har du behov av att veta mer om vad som driver dina potentiella framtida medarbetare så att du kan skapa ett mer relevant arbetsgivarerbjudande för målgruppen? Eller vill du ha undersökningsmaterial för att skapa medial uppmärksamhet för din verksamhet eller för en specifik fråga som behöver belysas?

Rasmussen Analys har gedigen kunskap och rik erfarenhet att hjälpa kunder att designa och genomföra skräddarsydda kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Tillsammans med ett nätverk av statistiker och analytiker genomför vi årligen flera undersökningar och omvärldsanalyser, nedan följer några exempel.

Kunskapsbaserade förändringsprojekt

Vill ni skapa en värdegrund som verkligen hjälper er att nå era mål? Står ni inför en digital förändringsresa? Eller vill ni uppdatera er vision och mejsla fram nya träffsäkra strategier för att nå era mål? 

För att en förändringsresa ska bli lyckad krävs att den vilar på en gedigen kunskapsbaserad grund. Vad vet vi egentligen om nuläget – vilka är er organisations främsta resurser och största utmaningar? Hur ser er position i branschen ut? Och vad vet vi om utvecklingen framåt – vilka är de viktigaste omvärldstrenderna som påverkar er affär eller verksamhet under de närmaste åren? Hur kommer människors förändrade beteenden och attityder att påverka ert erbjudande och vad betyder det för de beslut ni behöver fatta idag? Tillsammans med kunden arbetar Rasmussen Analys målmedvetet för att skapa en kunskapsbaserad handlingsplan för er förändringsresa. 

Exempel på skräddarsydda undersökningar:

 • Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Uppdragsgivare: Wes
 • Vad är en attraktiv gymnasieskola enligt unga?” Uppdragsgivare: PPS AB
 • Framtidens kompetensutveckling inom kultursektorn” Uppdragsgivare: Kulturakademin
 • Omvärldstrenderna som har bäring på framtidens folkbildning”. Uppdragsgivare: SISU Idrottsutbildarna
 • Skådespelares syn på sitt framtida yrkesliv”. Uppdragsgivare: TeaterAlliansen
 • Undersökning om tryggheten i Malmös skolor – utifrån elevers, föräldrars, skolledares och studie- och yrkesvägledarnas perspektiv”. Uppdragsgivare: Swedish Education Group
 • Studenters val av ort att studera och bo på”. Uppdragsgivare: Linköpings kommun
 • Bring your first to live”. Uppdragsgivare: Canon