Rekryteringsparadoxen – Mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, det visar den rapport som Sofia Rasmussen har författat på uppdrag av executive search-bolaget Wes.

Rapporten  ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023) baseras på en undersökning med över 800 ledare inom både privat och offentlig sektor som är genomförd av Rasmussen Analys.

Resultaten visar att det finns en rekryteringsparadox. Det finns en upplevd kompetensbrist, samtidigt som ledarna själva vet vad de behöver göra för att lösa kompetensbristen. Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen. Rapporten avslutas med fem konkreta rekommendationer till ägare, styrelser och ledningar.

Rapporten som finns på både svenska och engelska är kostnadsfri och kan laddas ned här!

Vill du anlita Sofia för en föreläsning eller workshop?

Om & KontaktSofia Rasmussen föreläser, modererar och håller workshops på teman som omvärldstrenderna som formar om framtidens arbetsmarknad, hur vi säkrar den framtida kompetensförsörjningen, hur vi blir attraktiva arbetsgivare för framtidens talanger, inkluderande ledarskap och självledarskap.

Läs mer om Sofia som föreläsare och moderator här!

Kontakta Sofia för en förfrågan!