Sofia presenterar rapporten: Rekryteringsparadoxen

  • Bör vi tala om ett tala om ett slöseri av kompetens snarare än kompetensbrist?
  • Vad innebär rekryteringsparadoxen? 
  • Varför finns det ett motstånd mot att rekrytera chefer i 60-årsåldern eller i 30-årsåldern?
  • På vilket sätt kan ett arbete för att öka mångfalden av kompetenser, erfarenheter och personligheter påverka organisationskulturen och engagemanget? 

Det är några av frågorna som besvaras i Sofia Rasmussens 20 min långa presentation av rapporten ”Rekryteringsparadoxen – Mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” som går att se här!

Presentationen följs av ett kort samtal med Carolina Engström, vd Wes och Lena Gatenborg Mohns.

Den kostnadsfria rapporten kan laddas ned här. Rapporten är tillgänglig både på engelska och svenska.