Skills 2023 – Lärandets kraft inom kulturen

För andra året i rad presenterar Kulturakademin tillsammans med Rasmussen Analys rapporten: Skills 2023 – Lärandets kraft inom kulturen! Rapporten är författad av Sofia Rasmussen på uppdrag av Kulturakademin.

Med rapportserien Skills vill Kulturakademin  presentera relevanta och framtidsorienterade insikter till alla som är verksamma inom kultursektorn och starta en diskussion om hur vi kan ta oss an det livslånga lärandet och stimulera till ett mer proaktivt lärande. Ambitionen är att varje år förnya och utöka rapporten för att kunna presentera nya insikter på temat kompetensutveckling. Vi hoppas att du som läser rapporten ska fyllas av inspiration och ny kunskap kring framtidens möjligheter och utmaningar. Vi hoppas också att insikterna ska generera nya och fler samtal och diskussioner.

Ladda ned rapporten Skills 2023 – Lärandets kraft inom kulturen!

Ladda ned förra årets rapport: Skills 2022 – Framtidskompetenser för kulturen!

Vill du beställa en föreläsning om Lärandets kraft inom kulturen eller Framtidskompetenserna för kulturen? Kontakta Sofia för ett samtal om vilka möjligheter som finns!