Nu lanserar vi rapporten Skills 2022 – Framtidskompetenser för kulturen

Vilka är de framtidskompetenser som krävs för att professionella inom kulturen ska blomstra på framtidens arbetsmarknad? Och vilka är de krafter som driver förändring? Svaren på de frågorna presenteras i rapporten Skills 2022, skriven av Sofia Rasmussen på uppdrag av Kulturakademin. Rapporten bygger på en gedigen forskningsöversikt samt en lång rad djupintervjuer med experter, forskare, ledare och yrkesutövare inom scenkonst, audiovisuella medier, musik, bild och form, samt litteratur. Utifrån underlaget har vi formulerat 5 krafter som driver förändringen och 14 framtidskompetenser för kulturen.

Det här är de fem krafterna som driver förändring:

 1. En alltmer kreativ och tankeintensiv arbetsmarknad
 2. Digitaliseringen påverkar på alla nivåer
 3. En alltmer global marknad
 4. Omställning till cirkulär ekonomi och social hållbarhet
 5. Fragmentisering av arbetsmarknaden

De fjorton framtidskompetenser för professionella inom kulturen är:

 1. Förmågan att kontinuerligt lära om och lära nytt
 2. Förmågan att skapa samarbeten
 3. Kompetensen att använda nya affärsmodeller
 4. Förmågan att ständigt uppdatera digitala och tekniska färdigheter
 5. Konsten att samarbeta med artificiell intelligens
 6. Konsten att ha krypto-koll
 7. Kompetens inom upphovsrätt i en digital era
 8. Förmågan att nyttja digitala kanaler på en global marknad
 9. Självledarskap för ett hållbart arbetsliv
 10. Förmågan att upprätthålla balans i livet
 11. Förmågan att djupjobba
 12. Konsten att förtydliga sitt värdeskapande
 13. Omvärldsanalysen som motor
 14. Kompetens inom cirkulär ekonomi och hållbarhet

För mer information:

Sofia Rasmussen, sofia@rasmussenanalys.se, 073-752 99 17, www.rasmussenanalys.se

Peter Hiltunen, peter@kulturakademin.com, 070-248 00 93, www.kulturakademin.com