Leder distansarbetet till en mångfaldskris?

Ekonomiprofessorn Nicholas Bloom hävdar det.
Enligt honom visar forskningen att de som jobbar på distans har sämre möjligheter att avancera i karriären och bli befordrade. Och de som väljer hemarbete är främst personer som har hemmaboende barn samt kvinnor. Jag tycker han har en viktig poäng som vi behöver beakta.
Samtidigt lyfter jag i denna Aftonbladet-artikel de studier som visar att kvinnliga ledare gynnas av distansledarskap och att personliga egenskaper som stark karisma, pondus, kön och utseende blir mindre viktiga på distans. Det blir mer sak- och resultatorienterat, och det upplever kvinnor gynnar dem.
Journalisten är Niclas Vent. Läs artikeln här!