Ny undersökning: Företag med mångfald klarar kriser bättre

Rasmussen Analys har under hösten 2020 genomfört en omfattande ledarskapsundersökning på uppdrag av rekryteringsbolaget Women Executive Search (WES). Rapporten och undersökningen i sin helhet kommer att lanseras i mars 2021 men redan nu skriver Dagens Industri om delar av resultaten.

Mångfald rustar för kriser

Den rykande färska undersökningen WES Insights, som Di.se skriver om den 28 december 2020, visar bland mycket annat att mångfald stärker organisationers förmåga att hantera kriser. Resultaten visar att organisationer med ett proaktivt mångfaldsarbete har varit bättre på att ställa om fort under Coronapandemin och anpassa sig till de nya förutsättningarna samt har lyckats bättre med omställning till både distansarbete och distansledarskap. Undersökningen är genomförd av Rasmussen Analys på uppdrag av Wes under november 2020. Över 700 chefer, ledare och topptalanger inom både privat näringsliv och offentlig sektor har deltagit.

Vill du ha hjälp med att genomföra en undersökning? Läs mer om våra tjänster här eller kontakta Sofia för ett samtal!