Pressmeddelande: 24 juni 2020

Var tredje medarbetare har börjat ifrågasätta sitt jobb

En av tre medarbetare har börjat ifrågasätta sitt jobb sedan de börjat arbeta mer på distans. 55% av medarbetare erkänner att de ”maskar” mer under arbetstid. Det är några av konsekvenserna medarbetare upplever som en följd av ett ökat distansarbete. Andra mer positiva effekter är ökad arbetsro, ökad effektivitet och mindre stress. Nu lanseras en ny undersökning med 1656 respondenter fördelade över hela landet och alla branscher. Resultaten riktar strålkastarna på en rad utmaningar för ledare och medarbetare i ett postcorona-arbetsliv.

Tid för reflektion har gett rum för jobbtvivel

Många har fått mindre att göra och andra har blivit mer effektiva sedan krisens start och därför fått mer tid för reflektion. Som en följd uppger hela 32 procent av medarbetarna att de har börjat ifrågasätta vad de egentligen sysslar med på jobbet. Resultaten visar att vanliga orsaker till ifrågasättandet är att medarbetaren inte känner sig sedd av chefen, att känslan av meningslöshet har ökat och att feedbacken har minskat.

”I de öppna svaren i undersökningen uttrycker många att de fått mindre eller ingen uppskattning från sina chefer. De känner sig inte sedda. Engagemanget och känslan av meningsfullhet tryter som en följd av det”, säger Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys

55% ”maskar” mer under arbetstid

I tider av distansarbete upplever många att de privata och professionella sfärerna flyter ihop. Ett exempel från resultaten är att ”maskningen” – det vill säga att syssla med sådant som inte hör till jobbet under arbetstid – har ökat. Hela 55% av medarbetare erkänner att den har ökat. Särskilt tydlig är trenden bland unga medarbetare av vilka 60 procent uppger att de sysslar med annat än jobb under arbetstid i högre utsträckning nu än innan krisen. 

Nya utmaningar för ledarskapet

Medarbetares nya erfarenheter under tider av distansarbete riktar strålkastarna mot några avgörande ledarskapsutmaningar, både under och efter Coronakrisen. Att så många upplever att jobbet känns mer meningslöst och börjar ifrågasätta vad de egentligen sysslar med kan vara skrämmande information för arbetsgivare som vill behålla och utveckla sina medarbetare under tider av distansarbete.

Studien visar att det finns ett samband mellan medarbetarengagemang och ett ledarskap som utgår från tilltro till medarbetarens kompetens. Vissa chefer svarar på medarbetares hemarbete med misstro, låter sitt kontrollbehov ta överhanden och försöker detaljstyra. Det här beteendet undergräver anställdas engagemang och blottar stora brister i tilltron till medarbetaren. Andra chefer utövar ett mindre engagerat och närvarande ledarskap i tider av distansarbete.

”Ett närvarande distans-ledarskap är inte samma sak som att vara kontrollerande eller detaljorienterad. Det som istället behövs är ledare som ser helheten, skapar tydlighet mitt i en kaotisk situation, förmedlar meningsfullheten i arbetet och coachar medarbetaren i dennes självledarskap”, säger Sofia Rasmussen VD Rasmussen Analys.

 Vinsten med distansarbete: möjlighet att fokusera

Medarbetare anser att de mest positiva effekterna av distansarbete är: ökad arbetsro, mindre stress och ökad effektivitet i arbetet. Enbart 15 procent menar att självdisciplinen har förbättrats vilket pekar på att den upplevda ökningen av effektivitet inte främst är kopplat till individen själv utan till att förutsättningarna i omgivningen har förändrats på ett gynnsamt sätt. Att kunna stänga om sig eller att inte bli avbruten av kollegor kan vara tänkbara bidragande orsaker till att effektiviteten upplevts ha ökat.

”Bara vi slipper gå till jobbet upplever många ökad arbetsro, fokus och effektivitet. Vad säger det egentligen om våra arbetsplatser? Att kunna fokusera tillhör en av de viktigaste framtidskompetenserna på vår alltmer kunskapsorienterade arbetsmarknad. En viktig slutsats är att arbetsgivare måste bygga in tid och rum för reflektion och djupjobbande på sina arbetsplatser”,  säger Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys

Om studien

Analysföretaget Rasmussen Analys har tillsammans med Swedish Education Group genomfört en enkätundersökning under maj 2020. Genom utskick till webbpaneler samlades svar in från 1656 respondenter, varav 1048 är 15-29 år och 608 är 30-65 år.  Respondenterna är fördelade över hela riket. 31% har utländsk bakgrund, dvs är själva utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar. 57% är kvinnor, 42% är män, 1 % av de svarande vill varken definiera sig som man eller kvinna.

Kontaktperson:

Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys

073-752 99 17

sofia@rasmussenanalys.se