Pressmeddelande: 10 augusti 2020

Coronakrisen har ändrat ungas grundsyn på samhället – men engagemanget för klimatet är fortsatt störst

Nu lanseras rapporten Ungdomsfokus 2020. En riksomfattande undersökning som sedan 2015 årligen undersöker 15-29 åringars värderingar och livsstilar. Årets rapport visar att Corona-pandemin har påverkat ungas syn på framtiden, deras engagemang i olika samhällsfrågor och deras syn på det svenska samhället. Bl.a. visar resultaten att 39% av unga menar att känslan av att behöva klara sig själv och se om sitt eget hus har ökat som en följd av pandemin.

Ett kallt uppvaknande

Coronakrisen har påverkat hur unga ser på det samhälle de lever i men det är en splittrad bild som växer fram. Krisen tycks både förena människor och skapa mer distans. En tredjedel menar att känslan av samhörighet med andra människor har ökatsom en effekt av Coronakrisen. Samtidigt menar 23 procent av unga att känslan av samhörighet med andra har minskat.

Känslan av att vara skyddad och omhändertagen av samhället har minskat mest bland de yngsta i undersökningen: 34 procent av 15-19 åringarna instämmer i det påståendet. Dessutom har 38 procent av 15-29 åringarna börjat oroa sig mer för sitt framtida arbetsliv.

För många unga – särskilt de allra yngsta – tycks krisen ha blivit ett kallt uppvaknande. Det framtida arbetslivet har blivit ett allt mörkare orosmoln och känslan av att det är upp till dig själv – att du inte kan lita på att samhället ska ta hand om dig om något händer – har vuxit fram bland många som en följd av krisen,” säger Sofia Rasmussen, statsvetare och VD Rasmussen Analys.

Ökat engagemang för ekonomi och sjukvården – men klimatet fortsatt i topp

Krisen har påverkat ungas inställning till olika samhällsfrågor. Förvisso är klimatet och miljön fortfarande den samhällsfråga som engagerar mest, precis som 2019, men andelen som trycker på just klimatet har minskat sedan förra året. Istället har engagemanget för sjukvården och Sveriges ekonomi ökat. Alla aspekter som 2019 rankades som de fem viktigaste har tappat i engagemang bland unga, särskilt klimatet, jämställdhet och integration/invandring. Ungas engagemang för integration/invandring har minskat med hela elva procentenheter, och för jämställdhet & feminism med tio procentenheter.

”Sannolikt har engagemanget för både svensk ekonomi och sjukvården ökat bland unga på grund av att dessa arenor varit mest drabbade av krisen. I tider av osäkerhet tenderar vi dessutom att betona grundläggande samhälleliga funktioner, stabilitet och god ekonomi, till skillnad från tider av yttre stabilitet och samhällelig trygghet då vi mer prioriterar självförverkligande och rättvisa mellan olika grupper i samhället,” säger Sofia Rasmussen.

Therése Lindgren och Zlatan är största förebilderna

Pandemin må ha skakat om unga när det gäller attityder till viktiga samhällsfrågor och synen på framtiden. Men det finns också områden som förblir relativt opåverkade. Ett sådant är vilka viktiga förebilder unga har. I år hamnar vloggaren Therése Lindgren på första plats på de unga kvinnornas tio-i-topp-lista, precis som förra året. Förra året hamnade Greta Thunberg på andra plats men i år är det istället Kylie Jenner och Bianca Ingrosso, båda entreprenörer och realitystärnor, som kniper andra och tredje platsen på de unga kvinnornas förebildslistor. De unga männens största förebilder i år är fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović, entreprenören Elon Musk och fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo vilket inte skiljer sig så mycket från 2019. Se topplistorna i sin helhet i slutet av dokumentet.

Om studien

Analysföretaget Rasmussen Analys har tillsammans med Swedish Education Group genomfört en enkätundersökning under maj 2020. Genom utskick till webbpaneler samlades svar in från 1656 respondenter, varav 1048 är 15-29 år och 608 är 30-65 år.  Respondenterna är fördelade över hela riket. 31% har utländsk bakgrund, dvs är själva utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar. 57% är kvinnor, 42% är män, 1 % av de svarande vill varken definiera sig som man eller kvinna.

 

Kontaktperson

Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys

073-752 99 17

sofia@rasmussenanalys.se