Svenskar extremt individualistiska – Intervju med Sofia i Shortcut

Läs intervjun om svenskars arbetslivsvärderingar med Sofia Rasmussen i karriärmagasinet Shortcut.

Värderingsmässigt är svenskarna extrema. Våra värderingar blir dessutom viktigare för oss – inte minst i karriären, där vi i allt större utsträckning prioriterar bort höga löner och kreddiga titlar för jobb som känns meningsfulla och utvecklar oss som personer.

Värderingar står för det som är grundläggande värdefullt, viktigt och riktigt för oss. Dessa principer och övertygelser påverkar både våra handlingar, vårt beteende och vilka val vi gör.

– Sverige är extremt när det gäller värderingar. Enligt World Values Survey är vi i Norden väldigt individualistiska och sekulära jämfört med andra länder – och mest extrema är svenskarna, berättar Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker, grundare av Rasmussen Analys och expert på arbetslivsfrågor och olika generationers värderingar.

”I dag är det ultimata att ha ett jobb som du är stolt över”

Hur avspeglar sig detta i karriären?

– Våra arbetslivsvärderingar i Sverige är i dag relaterade till mjuka värden; vi vill trivas på jobbet och ha trevliga kollegor, vi vill utvecklas, växa som människor och känna stolthet över vårt jobb. Det visar att statusbegreppet har förändrats. För något decennium sedan hängde statusjobb ihop med hög lön och en bra titel – i dag är det ultimata att ha ett jobb som du är stolt över och som känns meningsfullt och utvecklande.

Det betyder inte att vi inte kan tänka oss att jobba hårt, men vi gör det för att vi vet att belöningen är något mer än bara pengar, säger Sofia Rasmussen, och tillägger att synen på ledarskap också har förändrats:

– Tidigare var chef det finaste du kunde bli, men så är det inte längre. Jag tror att många kopplar ihop chef- och ledarskap med att utveckla andra, och i dag prioriterar vi hellre att utveckla oss själva.

”Jobbet är numera synonymt med ditt personliga varumärke”

Från pengar till stolthet – vad beror den här utvecklingen på?

– Den har tvingats fram av de förändringar som har skett i arbetslivet. Sverige har gått från att vara ett industri- och jordbrukssamhälle till att ha en majoritet av jobben inom tjänstesektorn. Dessa jobb är kunskapsintensiva och kräver att vi använder våra tankar och vår hjärnkapacitet i större utsträckning – och då börjar vi fundera mer över vad vi vill göra, om det här jobbet är rätt för oss och så vidare. Samtidigt har vi gått från ett hierarkiskt till ett plattare arbetsliv, och då blir utrymmet att uttrycka sina egna önskningar mycket större, menar Sofia Rasmussen.

Hon tillägger att den nya tekniken också är en viktig faktor:

– I dag har vi ett gränslöst arbetsliv och kan arbeta när, var och hur som helst. När jobbet flyter ihop med resten av livet blir det viktigare för oss att känna att arbetet motsvarar våra värderingar och att det är något vi kan stå för. Jobbet är numera synonymt med ditt personliga varumärke.

Att värderingarna skiljer sig så pass mycket mellan Sverige och andra länder är knappast nå­gon slump, menar Sofia Rasmussen:

– De internationella skillnaderna hänger till stor del ihop med var vi befinner oss på behovstrappan. Med Sveriges höga välfärd kan vi kosta på oss att tycka att självförverkligande är värdefullt, medan invånare i många andra länder måste prioritera trygghet och liknande.

Hur påverkas arbetsgivarna av värderingstrenden?

– De har länge pratat om sina kärnvärden, men nu måste de visa att de lever som de lär. Många arbetsgivare har insett att man gör det på ett bra sätt genom att jobba med ledarskapet. I dag krävs ett lyhört ledarskap som fokuserar på människorna snarare än prestationerna, säger Sofia Rasmussen.

– Samhället har blivit mer transparent, bland annat genom internet och sociala medier. Ett tydligt exempel är ratingsajterna av chefer och arbetsgivare. Det går inte längre att låtsas att man jobbar med ledarskap eller värderingar – i dag kan alla ta reda på hur det verkligen ligger till. Och det som bara är fina ord genomskådas direkt.

Skriven av: Josefin Svenberg

Publicerad 11 Jan 13:12