Ladda ned Ungdomsfokus 2023!

Ungdomsfokusrapport 2023!

Ungdomsfokus är undersökningen som varje år kartlägger 15–29 åringars liv, framtidsdrömmar, drivkrafter och arbetslivsvärderingar. Undersökningen har genomförts sedan 2015 och är den åttonde i ordningen. I år genomförs den för andra året i rad tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap!

Vi hoppas att innehållet i den här rapporten ger dig det bränsle och de insikter du behöver för att framgångsrikt attrahera, inspirera och leda framtidens medarbetare, ledare, kunder och medborgare. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om rapporten.

Trevlig läsning!