Ny bok

Nytt

Mer feedback! Oct 20 2017

En gång i månaden. Så ofta vill unga få formell feedback från sin närmaste chef, t.ex. i form av ett medarbetarsamtal. Det visar undersökningen Ungdom ..

Rasmussen Analys

Rasmussen Analys hjälper arbetsgivare att få insikter om sina medarbetare och sin omvärld för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, stärka sitt arbetsgivarvarumärke, utveckla ledarskapet och spetsa till kommunikationen med utvalda målgrupper. Vi erbjuder processledning i förändringsarbete, undersökningar, omvärlds- och målgruppsanalyser, värdegrundsarbete, föreläsningar och workshops. 

 

 

LinkedIn   Twitter