Ny bok

Nytt

Rasmussen Analys

Rasmussen Analys är ett analysföretag som hjälper företag och organisationer att få insikter om sina medarbetare och sin omvärld för att stärka konkurrenskraften som arbetsgivare, utveckla ledarskapet och spetsa till kommunikationen med utvalda målgrupper. Företaget erbjuder undersökningar, omvärlds- och målgruppsanalyser, föreläsningar och workshops. 

 

 

LinkedIn   Twitter