Drömjobbet 2019

Pressmeddelande 26 september 2019

Egenföretagare och entreprenör är 15-29 åringarnas vanligaste svar på frågan ”vilket är ditt drömjobb? ”. Sammantaget väljer dock majoriteten av unga ett drömjobb som har goda förutsättningar till trygghet och långsiktighet och som finns inom branscher som skriker efter arbetskraft. Det visar den nya undersökningen Ungdomsfokus 2019 som genomförts för femte året i rad av Rasmussen Analys och Nyheter24. Enkäten har besvarats av 1047 personer i Sverige, i åldersgruppen 15–29 år.

Bristyrken attraherar unga

Egenföretagare och entreprenör toppar listan över ungas drömjobb. Att bygga och driva en egen verksamhet lockar alltså en stor grupp unga. Sammantaget är det dock en ännu större andel som drömmer om yrken där bristen på arbetskraft är stor, ofta inom välfärdssektorn. På ungas topplistor över drömjobb listas en rad traditionella yrkeskategorier, såsom läkare, polis, lärare och psykolog.

”Det här är goda nyheter för flertalet branscher som kommer att få det tufft med kompetensförsörjningen i framtiden”, säger Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys.

Mjuka värden i topp

Intresset för bristyrken finns alltså bland unga. Men vad krävs för att en arbetsgivare ska vara attraktiv för framtidens medarbetare? Resultaten visar att trevlig miljö och trevliga kollegor, att det finns möjlighet till balans mellan arbetsliv och fritid/familjeliv, att arbetsplatsen är jämställdoch att det finns möjlighet till personlig utveckling/att växa som människa är de viktigaste aspekterna när unga väljer arbetsgivare. Andelen som anser att hög lön är en av de viktigaste aspekterna i valet av arbetsgivare har minskat betydligt sedan 2017, från 42% till 32% av unga.

”Att unga trycker så starkt på möjligheten till balans i livet är talande. Oron för att bli stressad i arbetslivet är hög bland dagens unga. Att många unga är medvetna om riskerna med stress är något många chefer känner av. Att ha genomtänkta strategier och att vara tydlig i dessa frågor kommer bli allt viktigare för arbetsgivare som vill vara attraktiva för framtidens talanger”, säger Sofia Rasmussen.

Unga som hoppjerkor är en myt

Unga beskylls ofta för att vara illojala och otåliga men undersökningen visar att det snarare finns en längtan efter att fördjupa sig, bli expert inom ett specifikt område och få långsiktig, personlig utveckling i sitt yrke. Enbart 2% av unga anser att det är statusfyllt att byta jobb ofta. Det är dessutom en betydligt större andel unga som anser att förutsättningarna för att få personlig utveckling i arbetet är störst om man satsar på att bli expert inom ett specifikt område snarare än om man satsar på att bli generalist.

Förr var hoppjerkan skambelagd men idag har pendeln vänt och budskapen är ofta att det är smart för karriären att byta jobb ofta. Men ett flitigt jobb-bytande är inte eftersträvansvärt för unga, istället vill man få möjlighet att fördjupa sig inom ett område och man stannar gärna lite längre hos en arbetsgivare för att få en chans att göra det,” säger Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys.