Equality Sweden 2018 lanseras

Tillsammans med Sultán Sjöqvist Konsult har Rasmussen Analys genomfört undersökningen Equality Sweden 2018. Enkäten har besvarats av drygt 800 förvärvsarbetande personer i hela Sverige, i en stor bredd av branscher.

Några av undersökningens viktigaste slutsatser: 

– Den vanligaste anledningarna till att kvinnor är underrepresenterade som chefer och ledare i näringsliv/offentlig sektor är, enligt svenska förvärvsarbetande, att män rekommenderar män till chefspositioner samt att kvinnor behöver prestera bättre och ha mer erfarenhet än män för att anses lika kvalificerade

– Kvinnor och män har olika förklaringar till varför kvinnor är underrepresenterade som chefer i Sverige. Kvinnorna ser strukturella problem, män trycker mer på individförklaringar. T.ex. tror var femte man att kvinnor helt enkelt inte vill bli chefer och ledare i samma utsträckning som män

– Kvinnor och män har olika åsikter om huruvida kvinnors huvudansvar för hem och barn också påverkar ojämställdheten i arbetslivet eller inte. Män är inte lika övertygade som kvinnor

– 36% av förvärvsarbetande kvinnor och 20% av männen har utsatts för sexuella övergrepp i arbetslivet

– En stor andel av de kvinnor som utsatts är högutbildade och mer karriärorienterare jämfört med genomsnittet av kvinnor. Många är dessutom själva chefer och ledare

– 4 av 10 män tror att fler kvinnor kommer att anmäla män utan grund som en direkt följd av #metod

Hör av dig till oss om du ta del av resultaten i sin helhet!

Läs om undersökningen i SvD!