Rapporten Ungdomsfokus 2020

2020 års Ungdomsfokusrapport är uppdelad i tre delar:

  1. I den första delen ser vi närmare på hur unga påverkats av Coronapandemin. Har ungas inställning till samhället och till viktiga samhällsfrågor förändrats? Och hur ser unga på det individuella ansvaret?
  2. I den andra delen undersöks ungas inställning till distansstudier. Tydligt är att många unga blivit mer positivt inställda till att studera på distans efter våren 2020. Men vilka har varit de största fördelarna respektive nackdelarna? Och vilka utmaningar står skolor och högskolor inför när vi i framtiden förväntar oss att mer undervisning kommer att ske på distans?
  3. I den tredje delen gör vi en djupdykning i arbetslivet. I denna del är det inte enbart unga medarbetare som står i fokus utan vi inkluderar respondenter upp till 65 år. Hur har inställningen till distansarbete förändrats sedan coronakrisen bröt ut? Vilka utmaningar står arbetsgivare och ledare inför när distansarbetet kommer fortsätta att rekommenderas av många arbetsgivare under hösten?

Vi hoppas att innehållet i den här rapporten ger dig det bränsle och de insikter du behöver för att framgångsrikt attrahera, inspirera och leda framtidens medarbetare, ledare, kunder och medborgare. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om rapporten. Trevlig läsning!