I en värld präglad av kriser och osäkerhet är behovet av bra ledarskap större än någonsin. Pandemier, geopolitiska konflikter, klimatförändringar och ekonomiska kriser utmanar vår förmåga att leda. Att förutspå exakt vad som kommer härnäst är omöjligt. Men det är mer än uppenbart att vi behöver fler ledare som kan stå stadiga i en föränderlig värld.

Under våren 2024 har Rasmussen Analys hjälpt Michaël Berglund att genomföra en undersökning med över 1000 ledare och styrelseledamöter i svenskt näringsliv för att få en bättre inblick i de ledaregenskaper som idag är nödvändiga, och som visat sig vara optimala för att nå framgång. Resultatet är en matig och kunskapstät ledarskapsrapport som är författad av Sofia Rasmussen.