Konsten att attrahera och leda mångfald – utbildning

I samarbete med Sultàn Sjöqvist konsult erbjuder Rasmussen Analys skräddarsydda utbildningsdagar/workshop-serier för ledningsgrupper, styrelser eller medarbetargrupper på temat: attrahera och leda mångfald.

Många branscher står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla kompetens. För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och skapa ett konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke är det idag nödvändigt att behärska konsten att attrahera och leda mångfald. I vårt utbildningspaket fördjupar i oss på tre aspekter av mångfald:

Generation

Arbetslivet blir alltmer multigenerationell i takt med att vi jobbar högre upp i åldrarna samtidigt som olika generationer uppvisar skillnader i värderingar kring hur man ser på arbete, karriär och ledarskap. Hur leder vi och tar vara på styrkan som finns på arbetsplatser med stort åldersspann?

Kön och jämställdhet

Kraven på en arbetsmiljö och ett ledarskap som är jämställt både numerärt och kulturellt ökar. Eftertraktade talanger ger inte sitt engagemang, kunskap och tid till gårdagens bolag och organisationer där kvinnors och mäns meriter och ansträngningar inte behandlas på ett rättvist sätt. Vi hjälper dig att identifiera framgångsfaktorer –vi hjälper dig att bygga framtidens kultur och ledarskap och ett varumärke som självklart leder associationerna rätt.

Jämlikhet

På en mångkulturell och mångreligiös arbetsplats skall olika värderingar samsas. I bästa fall leder olika kompetenser, bakgrunder och tillhörigheter till en kreativ miljö, i andra fall uppstår konflikter kring värderingar. Eftertraktade begåvningar ger inte sin kompetens till bolag och organisationer som diskriminerar, där människors meriter och ansträngningar inte behandlas på ett rättvist sätt. Vi hjälper dig att identifiera framgångsfaktorer och vi ger dig redskap för att bygga en inkluderande arbetsmiljö och ledarskap.

Konsulter/utbildare

Sofia Rasmussen leder arbetet med Ungdomsfokus där hon under många år undersökt hur olika generationer uppfattar samhälle, arbete och ledarskap och hur dessa skiljer sig åt mellan  kvinnor och män. Hon har hjälpt en lång rad kunder inom både privat och offentlig sektor att förbereda sig på morgondagens medarbetare och skapa attraktiva erbjudanden gentemot olika grupper. Sofia har en magisterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet.

Madeleine Sultàn Sjöqvist hjälper företag, organisationer och myndigheter med framgångsfaktorer som rör jämställdhet och jämlikhet. Hon har under många år forskat om värderingar, värderingsförändringar och värderingskrockar i relation till mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

    

Tillsammans med kunden skräddarsyr vi en utbildnings- eller inspirationsdag som motsvarar era specifika behov. Hör gärna av dig till oss med din förfrågan! 

Kontakta Sofia Rasmussen: e-post: sofia@rasmussenanalys.se, tel: 073-752 99 17