Analys & Studier

VILL DU GÖRA EN UNDERSÖKNING? 

Rasmussen Analys genomför skräddarsydda undersökningar och omvärldsanalyser. Kontakta oss med din förfrågan!

UNGDOMSFOKUS 2015 – 2017

Ungdomsfokus är en årligen återkommande undersökning om vad unga (16-29 år) tycker, drömmer om och brinner för som Rasmussen Analys genomför tillsammans med Nyheter24-gruppen. Hittills har sammanlagt över 8000 personer svarat på undersökningarna. Årets undersökning (2017) baseras på svaren från totalt 2588 respondenter, varav 1401 i åldersgruppen 16-29 år.

Dagens unga har fått många namn. Millennials är kanske det vanligaste för dem som är födda efter 1980. De yngsta, födda efter 1995, har bland annat kommit att kallas för Generation Z och beskrivs ofta som den grupp som har slutat använda ord när de kommunicerar och istället använder bilder. Det finns också andra, mer djupgående drag som kännetecknar dagens unga och för oss som vill vara attraktiva som arbetsgivare för den här målgruppen är det av största vikt att vi lär känna dem på djupet. I rapporterna tecknar vi därför  en bild av 16–29-åringarnas drömmar, värderingar och drivkrafter. Vilka vill de vara, och vad är viktigt för dem på riktigt? Det här är en kreativ generation som har fostrats till att tänka självständigt och en stor majoritet uppger att de själva känner sig kreativa. De är framtidens ledare och innovatörer – och de kommer att finna lösningar på utmaningar som vi idag inte ens kan föreställa oss. Vad krävs för att bli attraktiv arbetsgivare för de unga och hur ser det framgångsrika ledarskapet av unga ut?

Vill du veta mer? Kontakta oss så skickar vi en digital version av rapporterna till dig eller så kommer vi och presenterar studien på din arbetsplats!

Namnlös  UF16  UF15

OM UNGDOMSFOKUS I MEDIA

Artikel i Tidningen Chef: Chefsegenskaperna som lockar kreativa unga

Artikel i Svenska Dagbladet

Artikel i Nyheter24

Artikel i Computer Sweden 

Artikel i Blekinge Läns Tidning