Analys & Studier

VILL DU GÖRA EN UNDERSÖKNING? 

Rasmussen Analys genomför skräddarsydda undersökningar och omvärldsanalyser. Kontakta oss med din förfrågan!

UNGDOMSFOKUS 2017

Resultat från årets Ungdomsfokusundersökning presenteras den 26 april 2017 i Stockholm. Då kommer det också att vara möjligt att ta del av rapporten Ungdomsfokus 2017. Vill du ta del av resultaten eller veta mer? Kontakta Sofia Rasmussen!

UNGDOMSFOKUS 2016

Ungdomsfokus är en årligen återkommande undersökning om vad unga (16-29 år) tycker, drömmer om och brinner för som Rasmussen Analys genomför tillsammans med Nyheter24-gruppen. Dagens unga har fått många namn. Millennials är kanske det vanligaste för dem som är födda efter 1980. De yngsta, födda efter 1995, har bland annat kommit att kallas för Generation Z och beskrivs ofta som den grupp som har slutat använda ord när de kommunicerar och istället använder bilder. En generation som inte förstår varför IRL-världen skulle vara mer ”verklig” än den uppkopplade.

Det finns också andra, mer djupgående drag som kännetecknar dagens unga och för oss som vill vara attraktiva som arbetsgivare för den här målgruppen är det av största vikt att vi lär känna dem på djupet. I rapporten tecknar vi därför bland annat en övergripande bild av 16–29-åringarnas drömmar, värderingar och drivkrafter. Vilka vill de vara, och vad är viktigt för dem på riktigt? Det här är en kreativ generation som har fostrats till att tänka självständigt och en stor majoritet uppger att de själva känner sig kreativa. De är framtidens ledare och innovatörer – och de kommer att finna lösningar på utmaningar som vi idag inte ens kan föreställa oss. Arbetsmarknaden som de träder in på genomgår dessutom stora förändringar. Robotisering ersätter alltmer kvalificerade jobb med smarta maskiner och tid frigörs för högutbildade människor att skapa nya värden, nya idéer. Många unga kommer att hamna i någon av de kunskapsintensiva branscherna, där människans förmåga att tänka är det som skapar värde. Här kommer de att vilja få utlopp för sin kreativitet och hungra efter kompetenta chefer och ledare som skapar förutsättningarna för just det. Kan ni erbjuda unga en arbetsplats där de får utlopp för all sin kreativitet? Vad krävs för att bli attraktiv arbetsgivare för de unga och hur ser det framgångsrika ledarskapet av unga ut? Vill du veta mer? Kontakta oss så skickar vi en digital version av rapporten till dig eller så kommer vi och presenterar studien på din arbetsplats!

UNGDOMSFOKUS 2015

Våren 2015 lanserade vi studien Ungdomsfokus2015 tillsammans med Nyheter24-Gruppen, en studie som handlar om vad dagens ungdomar tycker, tänker och gör. Av de över 3 000 personer som har besvarat enkäten är drygt 1 700  födda mellan 1985 och 1998. Dessa personer kommer inom några år vara de som styr landet, de som skapar framtiden jobb och de som blir föremål för utmaningar vi idag inte kan överblicka. Framtidens utmaningar är kanske den viktigaste anledningen till att vi tagit fram denna rapport. Vad tycker och tänker dessa framtida makthavare idag?

Vill du ta del av resultaten från Ungdomsfokus2015? 

Läs mer om våra mest populära föreläsningar om unga och arbetslivet!

Kontakta oss för mer information om hur du kan ta del av studien i sin helhet!

Läs pressreleasen!