Varför är framtidsspaning viktigt för HR-chefer? Jun 22 2017

Den  7 december 2017 föreläser Sofia Rasmussen om framtidens arbetsliv och ledarskap på HR Excellence i Stockholm. Läs en intervju med Sofia av Teknologisk Institut som arrangerar konferensen:

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och arbetslivsexpert. Hon driver idag analysföretaget Rasmussen Analys som bland annat genomför den årligen återkommande värderingsundersökningen Ungdomsfokus. 

Hej Sofia, vad kommer du att tala om på konferensen?
Jag kommer att prata om sådant som på lång sikt är avgörande för att organisationer ska vässa sin konkurrenskraft och säkra den strategiska kompetensförsörjningen.

Vad har du för erfarenheter inom området? 

Rasmussen Analys startade jag för tre år sedan och fokus ligger idag på sådana frågor som är relevanta för HR: arbetsmarknadstrender och den unga generationens värderingar och livsstilar samt vad det innebär för alla oss som vill attrahera dem som medarbetare, leda dem men också kommunicera med dem. Dessförinnan arbetade jag för ett större analysföretag (Kairos Future) med ungefär samma frågor.

Varför tycker du att framtidsspaning är ett viktigt ämne att lyfta fram?
Det stora svaret på den frågan är att kontakten med både vår historia och med framtiden stärker oss och skapar en känsla av sammanhang och meningsfullhet – vilket är avgörande för att vi ska må bra och vilja skapa bättre organisationer. För att framtidsspana behöver vi göra jämförelser bakåt i tiden. Det är först då vi ser sammanhangen och kan förstå vad som håller på att hända framåt.

Det är så lätt att fastna i frågor som är akuta och rör den dagliga ruljangsen. Vi anpassar oss till det läge som gäller just idag och det gör vi för att överleva. Men det gör oss bräckliga på lång sikt. Syftet med omvärldsanalys och framtidsanalyser är att undvika att överraskas av nya och till synes ”plötsliga” förändringar i omvärlden – och istället i god tid identifiera möjligheter och hot i nya trender och händelser i omvärlden. På det sättet stärker man sin konkurrenskraft. Särskilt viktigt är detta för just HR. Rekrytering & kompetensförsörjning, Employer Branding, talangutveckling, arbetsmiljö mm – alla är områden som kräver strategiska, långsiktiga beslut.

Vad är dina fem bästa tips till HR-chefer? 

1. Satsa på att skapa förutsättningar för en kreativ organisationskultur. En överväldigande majoritet av unga känner sig kreativa – men de får inte utlopp för sin kreativitet i arbetet. Det krävs mer än kuddrum och pingisbord – ett uppmuntrande och positivt ledarskap, högt i tak och fungerande strukturer för att ta tillvara på medarbetares idéer och förslag är nycklarna.

2. Hitta en strategi för att ta tillvara på senior kompetens, allt fler kan tänka sig att jobba längre upp i åldrarna om rätt förutsättningar finns.

3. Jobba på en fungerande feedbackkultur – feedback behöver inte alltid vara formell, den informella är minst lika viktig (en kommentar i korridoren, eller på sociala medier). Dessutom behöver medarbetare lära sig ge bättre återkoppling till varandra.

4. Inför omvänt mentorskap i organisationen – inte minst som en metod för att vässa digitaliseringen i organisationen

5. I takt med att mångfalden ökar på arbetsplatser ökar även värderingsmångfalden – för att människor inte ska känna sig exkluderade blir det allt viktigare att se organisationens kärnvärden som ett ständigt pågående samtal

Namn: Sofia Rasmussen
Sysselsättning: Grundare & VD Rasmussen Analys AB Talarpass: Framtidsspaning – hur väntas framtiden se ut och hur påverkar det HR avdelningen?