Framtidens utmaningar – Sofia föreläser på fem orter med SKL May 18 2017

Under augusti arrangerar SKL fem regionala konferenser om framtidens utmaningar. Konferensen tar upp välfärdens utmaningar utifrån tre perspektiv – finansiering, kompetensförsörjning och organisation. Digitaliseringens möjligheter löper som en röd tråd genom dagen. Moderator är Erik Blix. Sofia Rasmussen föreläser om hur vi skapar attraktiva arbetsplatser för nästa generation och vad som krävs av framtidens ledare.

Konferenserna kommer att äga rum på följande platser och datum:

Läs mer om programmet och anmäl dig på SKLs hemsida!