Ny undersökning:Unga positiva till jobbmail på fritiden Apr 25 2017

Millennials blir inte påverkade negativt av möjligheten att vara tillgänglig för jobbet genom sin jobbmail dygnet runt. Det skapar istället en frihet i vardagen. Skillnaden mellan olika generationers inställning till gränslösheten i arbetslivet är dock stor. 

Ungdomsfokus 2017, en undersökning från Nyheter24-Gruppen och Rasmussen Analys, visar att 7 av 10 unga förvärvsarbetande (16–29 år) har tillgång till en mobil på vilken de kan läsa sin jobbmail alla tider på dygnet. Men undersökningen visar också att de flesta inte blir påverkade negativt av den möjligheten. 50 % av unga anser till exempel att möjligheten att läsa jobbmailen på mobilen faktiskt minskar stressnivån i livet, och enbart 23 % tycker att den ökar stressnivån. Resten menar att det varken minskar eller ökar stressen.

Ungdomsfokus 2017 visar också att unga får en större känsla av frihet i vardagen genom att kunna vara tillgänglig gentemot sitt jobb dygnet runt. De flesta unga, 64 %, anser att möjligheten att kolla jobbmailen på mobilen faktiskt gör det lättare att kombinera privatliv och professionellt liv. I åldersgruppen 30-49-åringar ser det däremot annorlunda ut, både när det kommer till den ökade stressnivån och känslan av frihet, vilket går att se i den bifogade bilden.

– Gränsen mellan den privata och professionella sfären har redan luckrats upp i många branscher. Vi tar inte bara med oss jobbet hem, utan även fritiden till jobbet i allt högre utsträckning. Många unga har vuxit upp med den här gränslösheten och är kanske just därför bättre på att hantera den, säger Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen Analys.

Ungdomsfokus 2017 är den tredje i raden och är en del av Nyheter24-Gruppens analysverksamhet med fokus på mediehusets kärnmålgrupp Millennials. 2015 tog vi reda på ungas syn på arbetsliv, ledarskap och sociala medier. 2016 gjorde vi en djupdykning i ungas syn på kreativitet och reklam och fick stort genomslag – bland annat refererade fd statsministern Fredrik Reinfeldt till undersökningen i boken Nya Livet.

Ungdomsfokus 2017 släpps i sin helhet nu på onsdag den 26/4 och sammanlagt har 2 588 personer deltagit i undersökningen, varav 1 401 är i åldersgruppen 16-29 år.

För mer information, kontakta Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys

Telefon: 073 – 752 99 17

Mail: sofia@rasmussenanalys.se