Pressmeddelande: Åtta av tio unga känner sig kreativa May 4 2016

PRESSMEDDELANDE 160503
Drygt åtta av tio unga känner sig kreativa

84 % av svenska 16-29 åringar anser att de själva är kreativa eller mycket kreativa. Samtidigt är det är enbart 52 % av de anställda i åldersgruppen som upplever att de får utlopp för sin kreativitet i arbetet.

Det visar den nya undersökningen Ungdomsfokus2016 som genomförts för andra året i rad av Rasmussen Analys och Nyheter24-gruppen. Enkäten har besvarats av drygt 1000 personer i åldersgruppen 16-29 år.

Chefen som idéspruta – nej tack!

Resultaten visar att chefen betyder mycket för möjligheten att få utlopp för kreativiteten på jobbet. Hur ska då den närmaste chefen vara för att främja kreativiteten bland medarbetarna? Det viktigaste är, enligt unga, att chefen sprider positiv stämning, tillåter misstag och uppmuntrar medarbetarna att komma med egna förslag och idéer. Det som däremot inte uppskattas lika mycket är om chefen själv är en god talare/retoriker eller om chefen är en idéspruta. Se diagram nedan.

”Karismatiska idésprutor till chefer tycks inte alltid främja unga medarbetares kreativitet. Möjligen har de ibland snarare en hämmande effekt på medarbetarna. Som den närmaste chefen till unga medarbetare gäller det istället att skapa den trygga basen för unga att våga vara kreativa ”, säger Sofia Rasmussen, VD för Rasmussen Analys,

Seriösa realister på jakt efter inre lugn
På frågan om vad som är viktigt att uppnå för att vara riktigt nöjd med livet svarar de flesta 16-29 åringar: inre harmoni (42 %). Det minst viktiga enligt ungdomarna är att bli känd och berömd. Enbart 2 % menar att det är viktigt att uppnå kändisskap för att bli nöjd med livet.

Denna strävan efter ett inre välmående ser vi även när unga rangordnar vad som är viktigast i arbetslivet. Vid valet av arbetsgivare lägger unga mest fokus på att det ska vara trevlig miljö och trevliga kollegor och att det är ett jobb som ger personlig utveckling och möjlighet att växa som människa.

”Inre harmoni, genuinitet, personlig utveckling är ord som verkar slå an en sträng hos många i den unga åldersgruppen. Värden som kanske blir allt viktigare att hålla fast vid i en värld där informationen ibland är så överväldigande stor och budskapen så många att det kan tyckas omöjligt att avgöra vad som är sant eller falskt, vad som rimmar väl eller illa med de egna värderingarna”, säger Sofia Rasmussen.

Diagram 1: ”Vilka egenskaper anser du är viktigast hos en ledare eller chef när det gäller att främja kreativitet hos dig? Välj max 3 alternativ.” 16-29 år

Diagram_Chefegenskaper_kreativitet

Om studien

Nyheter24-gruppen har tillsammans med analysföretaget Rasmussen Analys genomfört en enkätundersökning under februari 2016. Genom annonser på Nyheter24-gruppens sajter. samlades svar in från 2198 respondenter. 1043 stycken tillhörde den unga målgruppen, 16-29 år.

Intresserad av rapporten i sin helhet? 

Kontakta oss så skickar vi rapporten till dig.

Kontaktpersoner

Sofia Rasmussen
Rasmussen Analys AB
Tel: 073-752 99 17
Mail: Sofia@rasmussenanalys.se
www.rasmussenanalys.se

Daniel Mälsjö
Nyheter24-Gruppen
Tel: 08 678 77 00
Mail: daniel.malsjo@nyheter24gruppen.se
nyheter24gruppen.se